1 Vilken/Hvilken Hemanentprodukt skall jag välja/vælge för att få volym och inte lockar/krøller?

Använd Hemanent Volympermanent eller Hemanent Skumpermanent. För bästa resultat bör Du använda stora spolar.

2 Vad är skillnaden/forskellen mellan hempermanent/ hjemmepermanent och att permanenta sig hos frisören/frisøren?

Hemanent har ett nära/nært samarbete/samarbejde med professionella frisörer och utför/udfører omfattande kontroller av pH- och aktivhalter/aktivstoffer som garanterar/garanterer ett säkert/sikkert resultat. Prisnivån/Prisniveauet är den största/største skillnaden/forskel.

3 Hur/Hvor ofta/ofte kan jag permanenta mitt hår?

Så länge håret klipps med jämna/jævne mellanrum kan Du permanenta ditt hår var/hver tredje till fjärde/fjerde månad.

4 Mitt hår är fint och ömtåligt/sart, kan jag permanenta det utan att det tar/tager skada/skade?

Ditt hår kommer att behöva/behøver extra fukt/fugt efter att Du har permanentat det. Du bör regelbundet/regelmæssigt behandla ditt hår med inpackning/hårkur.

5 Kan jag föna/føntørre mitt hår efter att jag har permanentat det?

Det går bra, men använd lite mindre värme/varme och undvik/undgå att borsta/børste håret samtidigt eftersom Du riskerar att dra/trække ut lockarna/krøllerne.

6 Hur/Hvordan håll/holder jag mitt hår friskt/sundt och vackert/smukt efter att jag har permanentat det?

Det är viktigt att du följer instruktionerna. Klipp topparna/spidserne med jämna/jævne mellanrum och använd exempelvis VO5 Strength & Shine Serum Spray för extra glans.

7 Vilket/Hvordan är det bästa/bedste sättet/måde att rulla mitt hår när jag permanentar det?

Det är storleken/størrelsen på spolarna som påverkar/har indflydelse på, om du vill ha ett lockigare/mere krøllet hår och inte hur/hvor hårt/fast du rullar håret.

8 Hur/Hvor många spolar ska jag använda?

Antalet spolar Du ska använda beror på/afhænger af vilken/hvilken sorts/slags frisyr Du vill ha. Det är antalet spolar som bestämmer hur/hvor lockigt/krøllet ditt hår blir. Det normala brukar vara ca 50-60 spolar.

9 Kan jag permanenta mitt hår trots att det är/er färgat/farvet eller blekt/afbleget?

Vi rekommenderar/anbefaler att Du avstår från/fra permanent just/lige nu

10 Vilken permanent passar mitt hår?

Skum är särskilt/særlig enkelt/nemt för dig att använda som är lite ovan/uøvet. Då/Da ser Du precis hur/hvor mycket/meget du ska använda och det blir lättare/lettere jämt/jævnt fördelat/fordelt. Vätskan/Væsken däremot/derimod är bra till långt hår. Den tränger/trænger in lättare i spolen och har dessutom/desuden något kortare verkningstid/virkningstid.